Hà Nội sẽ có thêm 53.537 tỷ đồng từ việc đấu giá quyền sử dụng đất

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về việc đấu giá quyền sử dụng đất năm 2018 và giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn thành phố.

Theo đó, năm 2018, Hà Nội sẽ đấu giá quyền sử dụng đất 679 dự án, trong đó có 666 dự án mới và 13 dự án chuyển tiếp với tổng diện tích 193,41ha, dự kiến thu về 13.710 tỷ đồng; đấu giá 111 dự án do thành phố quản lý, diện tích 75,96ha, dự kiến thu 8.666,8 tỷ đồng; đấu giá dưới 5.000m2 đất nhỏ lẻ xen kẹt do cấp huyện quản lý với 568 dự án, diện tích 117,45ha, dự kiến thu 5.043,81 tỷ đồng. Kinh phí để GPMB, đầu tư hạ tầng kỹ thuật các dự án đấu giá trong năm là 4.698,47 tỷ đồng.

Năm 2019, số dự án đấu giá là 635 dự án, tổng diện tích 197,02ha, dự kiến thu 15.972,29 tỷ đồng. Trong đó, đấu giá 152 dự án do thành phố quản lý, diện tích 116,18ha, dự kiến thu 11.775,98 tỷ đồng; đấu giá dưới 5.000m2 đất nhỏ lẻ xen kẹt do cấp huyện quản lý gồm 483 dự án với diện tích 80,84ha, dự kiến thu 4.196,31 tỷ đồng. Kinh phí GPMB, xây dựng hạ tầng kỹ thuật các dự án đấu giá năm 2019 là 6.104,76 tỷ đồng.

Cũng theo kế hoạch, năm 2020, Hà Nội sẽ đấu giá quyền sử dụng đất 453 dự án, diện tích 286,93ha, dự kiến thu 23.855,58 tỷ đồng.

đấu giá quyền sử dụng đất
Sau đấu giá giai đoạn 2018-2020, Hà Nội có thể thu về 53.537 tỷ đồng. Ảnh minh họa

Như vậy, trong giai đoạn 2018-2020, sau khi đấu giá, Hà Nội dự kiến thu về 53.537 tỷ đồng để phát triển hạ tầng kỹ thuật.

Những đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cần thu đúng, thu đủ và kịp thời số tiền của người trúng đấu giá để nộp vào tài khoản của cơ quan tài chính các cấp. Bên cạnh đó, cần hoàn trả phần vốn đã ứng từ Quỹ đầu tư phát triển (năm 2014 đến nay) và ngân sách thành phố (năm 2013 về trước), phần còn lại nộp vào ngân sách các cấp theo tỷ lệ quy định.

Quỹ Đầu tư phát triển có nhiệm vụ rà soát, đôn đốc và thu hồi vốn ứng; tổng hợp kết quả hàng quý để báo cáo Hội đồng quản lý Quỹ và UBND thành phố.

UBND các quận, huyện, thị xã chuẩn bị đầu tư dự án đấu giá quyền sử dụng đất, đồng thời tiếp tục rà soát, bổ sung chuẩn bị đầu tư dự án đấu giá quyền sử dụng đất các khu đất phù hợp với quy hoạch.

(Theo Báo Đầu tư Online)

Leave a Reply