Đống Đa Thỏa thuận

CUỐI NĂM, GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN TĂNG VỌT

Theo báo cáo mới được VNREA công bố thì thị trường giá bất động sản trong tháng 11 năm 2016 đang trở lên sôi động hơn, lượng giao dịch ...